CV van Pieter Pilon

Pieter Pilon kreeg orgellessen van Piet Wiersma en studeerde vervolgens orgel aan het nu Noord Nederlands Conservatorium in Groningen bij Wim van Beek en piano bij Jan Marisse Huizing.

Kerkmuziek studeerde hij aan het koninklijk Conservatorium in Den Haag bij resp. Christiaan Winter en Jos van der Kooy. Hij verdiepte zich in liedbegeleiding (piano) bij Tan Crone.In 1988 behaalde hij voor orgel het einddiploma Uitvoerend Musicus met onderscheiding. Na het eindexamen piano volgden er lessen(onder meer improvisatie) bij Albert de Klerk. Hij werd prijswinnaar van het Nationale Orgelimprovisatieconcours(1992) in Bolsward .

Regelmatig geeft hij concerten als solist of in samenwerking met koren, instrumentale en vocale solisten. Als docent piano en orgel is Pieter Pilon verbonden aan de muziekschool ‘Zuid-Groningen’.
Des zondags verzorgt hij de begeleiding van de gemeentezang in de erediensten van de Protestantse Gemeente in Winsum-Obergum. Tevens is hij hoofd-organist van de Protestantse Kerk in Farmsum (Delfzijl). Voor organisten en muziekliefhebbers is het befaamde Lohmanorgel in de Farmsumer Kerk een bekende trekpleister.